अपराध अनुसन्धानको तथ्यांक

अपराध अनुसन्धानको तथ्याङक

तुलनात्मक अपराध तथ्याङक

सि.नं.

अपराध वर्गिकरण

अपराध शिर्षक

आर्थिक वर्ष

०७१।०७२

०७२।०७३

०७३।०७४

०७४।०७५ 

०७५।०७६ जेष्ठ

ज्यान सम्बन्धी

खुनडाँका

कर्तव्य ज्यान

५१

५६

३७

५५

४८

विष प्रयोगबाट कर्तव्य

ज्यान मार्ने उद्योग

४६

४२

४७

४३

३१

गर्भपतन

भवितव्य ज्यान

२८७

२७२

३२१

२७७

२३५

फुटकर ज्यान

१३२

१६५

१२९

१४७

१६१

ज्यान सम्बन्धी

१२

गौबध

१९

ज्यान सम्बन्धी जम्मा

५२८

५५३

५५२

५४७

४९२

१०

आत्महत्या

विष खाएर

४७

५०

५६

४५

४७

११

आगो लगाएर

१२

झुण्डिएर

४१५

३९३

४५५

४५०

४३६

१३

औजार प्रयोग गरेर

१४

हा.ह.प्रयोग गरेर

१५

हामफालेर

२९

३४

२५

२०

३३

१६

करेण्ट लगाएर

१७

डुबेर

१०

आत्महत्या जम्मा

४९७

४९६

५४५

५१७

५१९

१८

संगठित तथा आर्थिक अपराध

साधारण चोरी

५१

५२

६९

८४

६५

१९

जबरजस्ती चोरी

११

१३

२०

चौपाय चोरी

२१

रहजनी चोरी

२२

नकबजनी चोरी

१५

३७

३१

२३

४४

२३

डाँका चोरी

२४

चोरी गर्ने उद्योग

२५

प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी

२६

ठगी

२०

१७

१३

२९

३०

२७

खोटाचलन। जालीनोट

२८

स.वा.सा.स.हिनामिना

२९

रकम हिनामिना

३०

लागू औषध

१३२

१३१

१६१

२८४

२७७

३१

कालो बजार

२७

३२

हुलाक सम्बन्धी

३३

चन्दा संकलन

३४

सरकारी छाप दस्तखत किर्ते

२१

३५

प्रतिलिपी अधिकार हनन

३६

किर्ते जालसाजी

३७

जुवा

२९

३०

१८

७२

४२

३८

संगठनिक अपराध

३९

पुरातात्विक चोरी

४०

सवारी अपहरण सम्बन्धी

४१

विमान अपहरण सम्बन्धी

४२

अपहरण तथा शरीरबन्धक

१०

४३

अपहरण उद्योग

४४

हा.ह.खरखजना

२७

१९

२१

२१

१७

४५

आ.का.वि.अपराध

४६

विष्फोटक पदार्थ

४७

बम विष्फोटन

४८

राहदानी सम्बन्धी

संगठित तथा आर्थिक अपराध जम्मा

३१३

३४२

३३७

५६५

४९९

४९

सामाजिक अपराध

के.सा.अ.

१२३९

८६२

१०४२

१५५६

१२७

५०

सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर

४४३

५१

सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियारीको अबज्ञा कसुर

२६

५२

सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर

६१

५३

लिखत सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत किर्ते गर्न नहुने वा व्यवहारमा ल्याउन नहुने

५४

अपराधिक उपद्रव

५५

अभद्र व्यवहार

८०

५६

सार्वजनिक स्थानमा यौन कृडा गरेको

५७

नागरिकता सम्बन्धी

५८

राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत (राज द्रोह)

१३

५९

धर्म परिवर्तन

६०

आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन

६१

अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण सम्बन्धी

६२

सा.सम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनी

६३

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव

६४

आगलागी सम्बन्धी

१४

१५

६५

कुटपिट अंगभंग

सामाजिक अपराध जम्मा

१२६७

८८४

१०५२

१५७३

७७५

६६

म.तथा बा.बा.सम्बन्धी अपराध

मानव बेचबिखन तथा ओ.प.

१६

६७

मा.बे.बि.उद्योग

६८

बहुविवाह

४५

४४

३९

७४

७४

६९

बाल विवाह

७०

जबरजस्ती करणी

१०३

११०

९९

११८

१४७

७१

ज.ज.क.उद्योग

४९

४३

५५

५८

५८

७२

पशु करणी

७३

बोक्सीको आरोपमा यातना

७४

वैवाहिक बलात्कार

७५

अप्राकैतिक मैथुन

७६

घरेलु हिंसा

७७

बालयौन दुराचार/ बालयौन दुरुपयोग

१५

७८

यौन दुर्व्यवहार

७९

बालबालिका ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरु

म.तथा बा.बा.सम्बन्धी अपराध जम्मा

२१८

२१०

२०४

२६८

२९१

८०

सवारी सम्वन्धी 

सवारी ज्यान

१८०

१८८

२४१

२४०

१९२

८१

सवारीबाट अंगभंग

८२

स.दु.बाट चौपाय मृत्यु

सवारी सम्वन्धी जम्मा

१८५

१९३

२४६

२४९

१९८

८३

साइवर अपराध

दूर संचार ऐन अन्तर्गत

८४

ईलेक्ट्रोनिक ऐन अन्तर्गत

साइवर अपराध जम्मा

८५

अन्य

जासुसी सम्बन्धी

८६

कारागारबाट भागेको

८७

प्रहरी हिरासतबाट भागेको

८८

परिक्षामा अनियमितता (शिक्षा ऐन)

८९

गैह्र कानुनी ऋण प्रवाह

९०

स.दु.बाट भवितव्य ज्यान

९१

आत्महत्या ज्यान

९२

अपहरण तथा ज.ज.क.

९३

बैङकिङ कसुर

५२

१८

९४

सवारीबाट गौवध

९५

गोली लागेर मृत्यु

 

भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसुर

९६

आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन

९७

यातना तथा अपमानजनक व्यवहार

अन्य जम्मा

१३

५९

२३

 जम्मा मुद्दा दर्ता संख्या

३०१४

२६९१

२९९६

३७२०

२८२२

 

त्रिवर्षिय तुलनात्मक जघन्य अपराध तथ्याङक

अपराध शिर्षक आ.व.

खून डाँका

कर्तव्य ज्यान

मा.बे.तथा ओ.प.

ज.ज.क.

अपहरण तथा शरीरबन्धक

विष्फोटक पदार्थ

डाँका चोरी

हा.ह.ख.ख.

लागु औषध

जम्मा

०७१।०७२

५८

१६

११५

२७

१३६

३६२

०७२।०७३

५६

११०

१९

१३१

३२१

०७३।०७४

३७

९९

२१

१६१

३३०

०७४।०७५

५५

११८

१०

२१

२८४

५०१

०७५।०७६ 

५१

१६२

१७

३१२

५६६

नोट: आ.व.०७५।०७६ को जेष्ठ मसान्त सम्म ।