History

Office In-charge to this office till date:

                                            Gandaki State Police Office, Pokhara

SN Rank Name Duration
From

To

  1.  AIGP Kamal Singh Bam 2074/05/14   2074/12/28
2. DIGP Dan Singh Bohara 2075/02/04 2076/03/04 
3. DIGP Binod Sharma Ghimire 2076/03/05  


                                           Western Regional Police Office, Pokhara

SN 

Rank 

Name 

Duration 

From 

To 

1.

DIGP

Lok Bahadur Rana

2032/04/14

2035/11/01

2.

,,

Chandrabir Rai

2036/08/18

2038/09/05

3.

,,

Narendra Bahadur Adhikari

2039/05/31

2041/01/11

4.

,,

Hem Bahadur Singh

2041/08/26

2042/08/23

5.

,,

Hangsingh Chemjong

2042/08/23

2044/07/30

6.

Acting DIGP (SSP)

Dwarika Bahadur Shrestha

2044/08/17

2047/01/17

7.

DIGP

Padam Kumar Nepali

2047/01/17

2048/01/06

8.

,,

Romkanta Sharma

2048/01/06

2048/01/08

9.

DIGP

Govindakarma Thapa

2048/01/08

2049/07/05

10.

,,

Achutkrishna Kharel

2049/07/14

2049/11/15

11.

Officiate DIGP

Pradip samser J.B.R.

2049/11/22

2051/10/06

12.

DIGP

Dhalman Thapa

2051/10/06

2053/12/26

13.

,,

Ramkaji Bantaba

2053/12/26

2054/03/16

14.

,,

Narayanchandra Thakur

2054/04/08

2054/09/15

15.

Officiate DIGP

Govinda Prasad Thapa

2054/09/16

2055/02/18

16.

DIGP

Shyambhakata Thapa

2055/02/18

2056/04/11

17.

,,

Ravikanta Aryal

2056/04/11

2057/07/22

18.

,,

Om Bikram Rana

2057/07/22

2057/12/08

19.

,,

Kumar Koirala

2057/12/08

2059/08/06

20.

,,

Gyanendra Bikram Mahat

2059/08/06

2060/07/20

21.

,,

Sher Bahadur Shah

2060/07/20

2062/12/02

22.

,,

Dipaksimha Thanden

2062/12/15

2063/01/27

23.

,,

Ramesh Kumar Shrestha

2063/02/08

2064/04/03

24.

,,

Dipendra Bahadur Bista

2064/04/04

2065/06/01

25.

,,

Krishna Prasad Shrestha

2065/06/02

2065/07/24

26.

,,

Nabaraj Dhakal

2065/07/26

2066/06/05

27.

,,

Kubersingh Rana

2066/06/07

2067/09/04

28.

,,

Upendra Kanta Aryal

2067/09/07

2068/05/02

29.

,,

Rajendra Singh Bhandari

2068/05/07

2069/07/05

30.

,,

Ramesh Shekhar Bajracharya

2069/07/06

2070/03/06 

31.

,,

Surendra Bahadur Shah

2070/03/06 

 2070/09/15  

32.

,, 

Bam Bahadur Bhandari

2070/09/21 

 2071/10/20

33.

,, 

Pankaj Shrestha

2071/10/22 

 2072/08/17

34.

,,

Kamal Singh Bam

2072/12/16

 2073/11/14

35. "  Madhu Prasad Pudasaini   2073/11/15  2074/05/13