contact

यस कार्यालय तथा मातहत समेतका कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरुको फोन नम्वर:-

सि.नं. कार्यालय दर्जा का.प्रमुख तथा सहायकको नामथर कार्यालय/ डि.अ.को टेलिफोन

कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष/निवास/मोवाईल/

टेलिफोन

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, पोखरा

 प्र.ना.म.नि. दान सिंह बोहरा

 ०६१-४६२५००

९८५६०२८४३३ (डि.अ.)

०६१-४६३०८८(कार्यालय)

४६३४००(निवास)

 ९८५६०८४४४४

प्र.व.उ.  हरिराज वाग्ले  ९८५१२८०४९९
प्र.उ  नवराज भट्ट  ९८५१२८०३४५
स.प्रगण मु.का.पोखरा प्र.उ.  लालमणि आचार्य

०६१-४६३४२६

 ९८५६०९०१६०डि.अ.

४६४३५९ (का/नि) /  ९८५१२८१२८६
प्र.ना.उ. बीर बहादुर पुलामी ९८५६०९०३३३
क्षेत्रीय दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, गण्डकी प्रदेश तनहुँ प्र.उ. लोकेन्द्र श्रेष्ठ  ९८५६०९०५२५ ९८५६०९०५१५
४  गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गगनगौडा, कास्की प्र.उ. बिरेन्द्र कुमार बस्याल ९८५१२८०१९५  
५  नेपाल पुलिस स्कुल बेलचौतारा. तनहुँ प्र.नि. मोहन मणि अधिकारी ०६५-५७०३४३ ५७०१५०(का), ९८५१२८१२४१
जि.प्र.का.कास्की प्र.उ. ओम बहादुर राना ०६१-५२२०९९, १०० ९८५६०३९५९९ डि.अ. ५३८६३३(का/नि)  ९८५६००५५५५
प्र.ना.उ. रविन्द्रमान गुरुङ ९८५६०३५५१२
वप्रका बैदाम कास्की प्र.ना.उ. कोमल शाह

९८५६०९०१६७,

०६१-४६५०८७

 ९८५६०८०१६७
वप्रका बगर कास्की प्र.नि. दिपक बहादुर थापा

०६१-५२११११,

९८५६०११९९०

९८५६०११९९०, ९८५६०९०५७७
वप्रका रामबजार कास्की प्र.नि. दिपक के.सी. ०६१- ४३०९३३, ९८५६०९०१६८ ९८५६०७५९९९
१० ईप्रका शिसुवा कास्की प्रनाउ मोहन बहादुर खाँड ०६१-५६००९९,  ९८५६०९०१६९ ९८५७०९०३३९
११ जिट्राप्रका कास्की  प्र.नि. मुरारी मिश्र १०३/०६१-५२०४१२  ९८५६०१८३३३
१२ बि.सु.गार्ड पोखरा प्र.नि. प्रताप पौडेल ९८५६००५५९९ ९८५१२८३१८४
१३ पर्यटक प्रहरी कास्की प्र.नि. भगवती तिमल्सेना ०६१-४६२७६१  ९८५१२८१६०३
१४ जि.प्र.का.तनहुँ प्र.उ शिद्धी बिक्रम शाह ०६५-५६०१९९ ९८५६०९०१७८ डि.अ, ९८५६०९०२९८ (संचार)

५६००९९ (का/नि)

९८५१२८०३५३

प्र.ना.उ श्यामु अर्याल  ९८५६०३३८३३
१५ जि.प्र.का.गोरखा प्र.उ. भोला बहादुर रावल ०६४-४२०१९९ , ९८५६०९०२५५ ,९८५६०९०८५५(सचार) ४२०२३७ (का/नि) ९८५६०५५५५५
प्र.ना.उ. महेन्द्र नेपाल ९८५७०९०१७६
१६ जि.प्र.का.स्याङ्जा प्र.उ. राजकुमार लम्साल ०६३४२०१९९, ९८५६०९०१६२ डि.अ. ४२०२८४ (का/नि) ९८५६०७५५५५
प्र.ना.उ. नविन कृष्ण भण्डारी ९८५६०००२४४
१७ जि.प्र.का.लमजुङ प्र.ना.उ. यादव ढकाल 

०६६५२०१९९,

९८५६०९०३०३(संचार)

९८५६०४५६९९ डि.अ.

५२०१९८ (का/नि) ९८५६०१५५५५,

प्रनि राजेन्द्र अधिकारी ९८५६०९०२५४
१८ जि.प्र.का.मनाङ प्र.ना.उ.  खड्क बहादुर खत्री

०६६-४४०१९९

९८५६०४९२९९(संचार)

४४०१९९ (का/नि/डि.अ)

९८५६०३५५५५, 

प्रनि बिनोद श्रेष्ठ ९८५५०९०३३६
 १९ विपद व्यवस्थापन कार्यदल प्रनि मुकुन्द खरेल  ९८५७६२०३४५
२० जि.प्र.का. बागलुङ  प्र.उ. दिपक रेग्मी

०६८-५२०१९९

९८५७६२०००३ डि.अ.

५२०२१९ (का/नि)

९८५७६०५५५५

प्र.ना.उ. चिरिञ्जिवी कोईराला  ९८५७६९०१९१
२१ जि.प्र.का. पर्वत प्र.ना.उ.  भुवनेश्वर तिवारी

०६७-४२०१९९, 

९८५७६३०५५१डि.अ. 

९८५७६२४१८८(संचार)

४२०२६२ (का/नि) ९८५७६१५५५५
प्रनि रविन्द्र कुमार श्रेष्ठ ९८५६०९०६९०

२२ जि.प्र.का. म्याग्दी प्र.ना.उ.

०६९-५२०२९९

९८५७६४०४४४ डि.अ.

९८५७६५९०००(संचार)

५२०२७५ (का/नि) ९८५७६२५५५५ ,
प्रनि लोक बहादुर गुरुङ ९८४१४७३७१५
२३ जि.प्र.का. मुस्ताङ प्र.ना.उ. महेन्द्र खड्का ०६९-४४००९९ डि.अ. ९८५७६५००३३ ४४०११६ (का/नि९८५१२९०००२
प्र.नि. राजेन्द्र प्रसाद रेग्मी ९८५१२४५६३९
२४ जि.प्र.का.नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व) प्र.उ. रमेश थापा

९८५७०९०३४४ (डि.अ.)

९८५७०४०९५५ (संचार)

९८५७०८५५५५
प्र.ना.उ. लिलाराज लामिछाने ९८५७०८७५५५